Azaların Mizaclarına DairŞunu bilmelisin ki yüce yaratan her bir hayvana ve azaya mümkün olduğu kadar kendine özgün ve onun işlevi ve onun ahvaline uygun mizac verdi. Bunun hakikatini araştırmak tabibe değil filozofa aittir. İnsana ademde olması mümkün olan ve ademin etkilemesi ve etkilenmesine vasıta olacak kuvvetlere münasıp en mutedil mizacı verdi. Şöyleki her azaya özgün mizacı verip bazı azayı biraz sıcak, bazısını biraz soğuk, bazısını biraz kuru, bazısını biraz rutubetli yaptı.
İnsan bedenindeki en sıcak şey ruh, ruhun oluştuğu yer kalptir.

Bir sonraki sıcak şey kandır. Çünkü kan karaciğerde oluşmuş olsa da kalple bağlantılı olduğu için karaciğerde eksik olan sıcaklığı kalpte tamamlar. Ondan sonraki sıcak mizaclı aza karaciğerdir. Çünkü karaciğer uyumuş kan gibidir. Ondan sonraki ise akciğerdir. Ondan sonraki ise kaslardır. Kaslara soğuk mizaclık sinir dokuları yapışık, bağlı olduğu için onun sıcaklığı akçiğerin sıcaklığından biraz daha azdır. Ondan daha sıcak olan tendonlardır. Tendonlar sinirler ve kıkırdakların bağlandığı yerler olduğunda sıcaklıkta kaslardan düşüktür. Ondan sonrakisi dalaktır. Çünkü dalakta koyulaşmış kan vardır. Ondan sonrakisi böbrektir. Böbrekte kan çok değildir. Ondan sonra atardamarların tabakalarıdır. Bu tabakanın sıcaklığı sinire benzer maddeden olduğundan değil belki özündeki kan ve ruhun sıcaklığını kabul etmesindendir. Ondan sonrakiler toplar damarların tabakalarıdır. Bunlar sıcaklığı kandan alır. Ondan sonra deri ve avuç içinin mutedil mizaclı derisidir.


İnsan bedeninde en soğuk şey balgamdır. Bir sonraki soğuk şey karındaki yağlardır. Ondan sonrakiler kıllar, kemikler, kürek kemiği, kıkırdaklar, büyük sinirler, sinirler, arka beyin, ön beyin ve deridir.


İnsan bedeninde en rutubetli şey balgamdır. Ondankiler sonra kan, yağ, karın boşluğundaki yağlar, ön beyin ve arka beyin, meme, testis dokuları, akciğer, karaciğer, dalak, böbrek, tendonlar ve deridir.


Yaş ve Cinsiyet Mizacları

İnsan ömrü dört kısımdır. Birincisi çocukluk ve büyüme devridir. Bu otuz yıla kadar devam eder. İkincisi büyümenin durakladığı devirdir veya gençlik devridir. Bu otuzdan otuzbeş veya kırk yaşına kadar olan devirdir. Üçüncü devir kısmen kuvvetli olan yavaş yavaş kuvvetten düşme devridir. Bu orta yaş grubu olup altmış yaşına kadar devam eder. Dördüncüsü kuvetten düşme devri olup ömrün sonuna kadar olan yaşlanma devridir. Çocukların ve gençlerin bedenleri mutedil derecede sıcak, orta yaş ve yaşlıların bedenleri soğuktur. Lakin çocukların bedenlerin büyüme çağından dolayı mutedil derecede rutubetlidir. Ama büyükler özellikle yaşlılar, nihayet soğuk mizaclı olması itibariyle kurudur. Bunu kemiklerin sertliği ve derilerin kuruluğunda görmek mümkündür.


Cinsiyet (kadın ve erkek) itibariyle mizacların ayrıntısına değinirsek, kadınların mizacı erkeklere göre biraz soğuktur. Bundan dolayı kadınların bedeni erkeklerin bedeninden güçsüzdür ve mizacı biraz rutubetlidir. Mizacın soğukluğu neticesinde bedenden atılımlar, boşaltım çok olur. Fiziki hareketlerin azlığından kasların maddesi zayıftır veya boş olur.


Kuzey şehirlerin halkı ve su ile ve suya bağlı işlerde çalışanların mizacı rutubetlidir. Güney şehirlerde yaşayanların mizacı bunun tersidir.


#Bioline #Mizaclar

3 görüntüleme