Hıltlara Dair

Hıltlar rutubetli ve akıcı maddelerdir. Aldığımız gıdalar önce hılta dönüşür. Bazı hıltlar övmeye değerdir. Onlar öyle bir hılttır ki kendisi veya başka birşey ile beslenenin maddelerinden biri olur ve gıdaya çok benzerdir.

Özetlersek, beslenenin vücudunda sindirilen şeylerin yerine bedel olur. Kalitesiz besinlerden kalitesiz hıltlar olur. Onlardan iyi hılt olması imkansızdır. Nadiren kaliteli hılt oluşur.

Sonuçta bu kalitesiz hılt vücutta sindirime katılmadan atılır. Biz diyoruz ki bedendeki rutubetlerin bazıları birincil bazıları ikicil olur. Birincil olanı dör çeşit olup ondan gelecekte bahsedeceğiz. İkincil olanı çoğulcu olan ve çoğulcu olmayan diye iki çeşit olur. Çoğulcu olandan sonra bahsedeceğiz. Çoğulcu olmayan öyle bir rutubettir ki onlar kendi iptidai, ilkel hallerine değiştirerek azalara geçer. Lakin sade azalara bir yararı olmaz. Sade olmayan rutubet dört çeşit olur.


1-    Esas azalara komşu olan kılcal damarların uçlarındaki gözeneklerde hapsolup esas azaları sular.

2-    Esas azalara şebnem gibi serpilmiş gibidir. Bu ikinci rutubet vücut gıdasız kaldığında gıda olur. Ağır egzersiz ve başka bir sebepten ötürü azalar susuz kalsa azaları sular.

3-    Azaların etrafında koyulaşmış rutubettir. Bu rutubet içerik, benzerlik itibarı ile azaların maddesine dönüşen gıdalardır. Ama koyulaşması ile tam olarak aza maddesine dönüşmez.

4-    Esas azaların bölümlerinde birikime sebep olan, gelişimin ilk döneminden başlayıp esas azaya giren rutubet. O rutubetin başlangıcı meni (sperma) damlasındır. Meninin başlangıcı ise hıltlardandır.


Bir daha söylüyoruz ki, iyi ve çoğulcu hıltların rutubetleri dört cins olur. Kan bu cins rutubetlerin en iyisidir. Balgam cinsi, safra cinsi, sevda cinsi.

Kan sıcak ve rutubetli olup iki çeşit olur. Yani tabii ve gayri tabii. Tabii olanın kötü kokusu olmaz ve tatlıdır. Gayri tabii olan iki çeşittir. Bazen kendisinin iyi mizaçlı halinin değişmesi, ona karışmış başka bir şey sebebiyle olmaz. Belki kendi mizacının bozulmasıyla olur. Mesela mizacı soğuk veya sıcak olur.


Balgama gelince; bu da tabii veya gayri tabii olur. Tabii olanı öyle bir balgamdır ki bazen kan olur. Çünkü tabii balgam olgunlaşmamış kandır. Tabii balgam tatlı balgamın bir çeşididir. Bu tabii balgam çok soğuk olmayan vücuda nisbeten az soğuk olan hılttır. Kan ve safraya göre soğuktur. Tatlı balgamında bazen gayri tabiisi oluşur. Bu tatsız balgamdır. Bunun sebebi ona tabii kanın karışmasıdır. Bundan daha sonra bahsedeceğiz. Bu balgam genelde nezle olanlarda görülür.


#bioline

12 görüntüleme