Kuvvetlere DairKuvvetler ile tesirler birbirinin vasıtasıyla bilinir. Çünkü her bir kuvvet birer tesirin başlangıç yeri olup, her bir tesir bir kuvvetten oluşur. Bunda dolayı bu ikisini bir derste (konuda) topladık. Kuvvetler ve onlardan oluşan tesirler tabiplerce üç çeşittir. Birincisi nefsani kuvvet, ikincisi tabii kuvvet, üçüncüsü hayati kuvvettir.
Filozofların çoğu, tabiplerin hepsi özellikle Galen kuvvetlerin her biri birer yönetici azada olup, o kuvvetin menbaadır; kuvvetin tesiri de böyle oluşur diye düşünüyor.Mesela nefsani kuvvetin yeri ve hareketinin oluşma yeri beyindir. Tabii kuvvetler iki çeşit olur. Birincisinin amacı şahsı korumak ve onun hayatını düzene koymaktır. Bu çeşit tabii kuvvetler beslenme işini yönetir ve vücut var olduğu müddetçe onu besler. Bu çeşidin durak yeri ve tesirinin oluşma yeri karaciğerdir.


İkinci çeşit kuvvetin amacı nesli korumaktır. Bu çeşit üreme işini yönetir (becerir); (vücuttaki karşımınlardan) spermayı ayırıp ona şekil verir. Bu çeşidin durak yeri ve tesir menbaaı testis zarıdır. Hayati kuvvet duyu ve hareketlerin sahibi olan ruh işini düzene koyar. Ruh beyinde oluştuğunda onu duyu ve hareketleri kabul etmeye ayarlayıp, hayatın sürmesini sağlar.


Üçüncü kuvvetin yeri ve işi kalpte oluşur. Lakin filozof Aristo tüm kuvvetlerin başlangıç yeri kalptir; lakin onların birinci çeşit hareketini hayata geçirmek için yukarda konu olan menbaalar hizmet eder diye bilir.


Tabiplerin tabirince duyuların başlangıç yeri beyin olup; beş duyunun her biri duyu için ayrı ayrı aza vardır.


#Bioline

10 görüntüleme