Yaş ve Cinsiyet Mizaclarına Dairİnsan ömrü dört kısımdır. Birincisi çocukluk ve büyüme devridir. Bu otuz yıla kadar devam eder. İkincisi büyümenin durakladığı devirdir veya gençlik devridir. Bu otuzdan otuzbeş veya kırk yaşına kadar olan devirdir. Üçüncü devir kısmen kuvvetli olan yavaş yavaş kuvvetten düşme devridir. Bu orta yaş grubu olup altmış yaşına kadar devam eder. Dördüncüsü kuvetten düşme devri olup ömrün sonuna kadar olan yaşlanma devridir. Çocukların ve gençlerin bedenleri mutedil derecede sıcak, orta yaş ve yaşlıların bedenleri soğuktur. Lakin çocukların bedenlerin büyüme çağından dolayı mutedil derecede rutubetlidir. Ama büyükler özellikle yaşlılar, nihayet soğuk mizaclı olması itibariyle kurudur. Bunu kemiklerin sertliği ve derilerin kuruluğunda görmek mümkündür.


Cinsiyet (kadın ve erkek) itibariyle mizacların ayrıntısına değinirsek, kadınların mizacı erkeklere göre biraz soğuktur. Bundan dolayı kadınların bedeni erkeklerin bedeninden güçsüzdür ve mizacı biraz rutubetlidir. Mizacın soğukluğu neticesinde bedenden atılımlar, boşaltım çok olur. Fiziki hareketlerin azlığından kasların maddesi zayıftır veya boş olur.Kuzey şehirlerin halkı ve su ile ve suya bağlı işlerde çalışanların mizacı rutubetlidir. Güney şehirlerde yaşayanların mizacı bunun tersidir.


#Bioline

188 görüntüleme